top of page

BIOLOGICKÉ ANALÝZY II.

Problémovo orientovaná výučba zameraná na pochopenie základov molekulárnej biológie, založenia pokusu, kritického prístupu k vedeckej literatúre a vlastným výsledkom a základom štatistických metód využívaný pre popísanie získaných dát. 

Literatúra

Dôležité videá

Video je po anglicky a jedná sa o zostrih rôznych videí

bottom of page