top of page

ŠPECIALIZÁCIA

VZDELANIE

PROJEKTY

NU3Gen

Aplikácia personalizovanej výživy do každoenného života.

2015

Illumina, Inc.

Sekvenovanie druhej generácie, Príprava knižníc a obsluha prístroja NextGen 500.

SenzGen

Aplikácia genetických prístupov do hodnotenia vnímania chuti seniorov.

Vysledovateľnosť

Identifikácia potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu za účelom odhaľovania ich  falšovania.

Celogenómové sekvenovanie jeleňa lesného

Aplikácia moderných sekvenačných prístupov na vytvorenie referenčnej sekvencie genómu jeleňa lesného.

2011

BOKU Viedeň

Izoelektrická fokusácia a identifikácia bielkovín. Identifikácia bielkovín za účelom aplikácie pri autentifikácii potravín.

2008

Univerzita Paríž

Matematicko štatistické modelovanie v biológii. 

2001-2004

SPU Nitra - titul PhD.

Špecializácia v oblastiach genetika, molekulárna genetika a hodnotenie biodiverzity.

2004

Veterinárna univerzita Viedeň

Molekulárno genetická identifikácia molekúl DNA na úrovni jedinca a druhu.

2002

Univerzita Innsbruck

Pokročilé metódy molekulárno genetických a imunologických analýz.

1996-2001

SPU Nitra - titul Ing. 

Špecializácia v oblastiach genetika, populačná genetika, imunológia a výživa.

2014

SPU Nitra - titul doc.

Využitie hĺbkovej analýzy molekulámo genetických dát vo vysledovateľnosti potravín.

PREZENTÁCIA VÝSLEDKOV

Európska noc výskumníkov
30.9.2016
Biotechnológie a kvalita surovín a potravín
16-18.5.2017
Genetické dni 2016
07-09.9.2016
Trofej a Mäso
09-10.12.2016
EXPO 2017
ASTRANA
19-23.6
Európska noc výskumníkov
29.9.2017
Izakovičov memoriál 2017
18.-20. októbra 2017
bottom of page