top of page
radozidek.jpg

Radoslav Židek

Viac ako 20 rokov sa venujem populačnej a molekulárnej genetike. V priebehu týchto rokov som sa špecializoval na hodnotenie genetickej diverzity, nutričnej genomiky vysledovateľnosti potravín a overovanie rodičovstva ľudí ako aj zvierat. Pracujem na SPU v Nitre, ako učiteľ, a rovnako vykonávam znaleckú činnosť v odboroch Genetika a Potravinárstvo. Odborne zastrešujem projekt NU3Gen venujúci sa aplikácii genetiky do bežného života. Na tejto stránke sa môžete dozvedieť viac o mojej špecializácii, o mojich projektoch a pedagogickej činnosti.

Európska noc výskumníkov
28.9.2019

UDALOSTI KTORÝCH SA ZÚČASTNÍM

“The Belt and Road Initiative”
Food Safety in China
Shanghai Jiao Tong University
15.-27. októbra 2018
Sjtu-logo-standard-red.png

AKTUÁLNY VÝSKUM

Populačno-genetická analýza kamzíka vrchovského tatranského

Primárna analýza maternálnych línií, identifikácia na úrovni jedinca metódami microarray (génový čip). 

Publicita: Link1

Genetická podstata vnímania chuti

Analýza prahových citlivostí vnímania chutí, analýza génových čipov za účelom zhodnotenia predispozícií pre vnímanie chutí a pachov.

Publicita: Link 1,  Link 2 

kontakt

Volajte a píšte:

e-mail: rado.zidek@gmail.com

mobil: 0903 522 112

Prípadne použite formulár

Ďakujem za správu

bottom of page